Hotline:
0907.858.838 (Vân)
0914.627.290 (Bé)
0862.729.729 (Đào)
0916.840.870 (Tú)
Địa chỉ:
Cửa hàng 1: 18 Nguyễn Hữu Thận, P.2, Q.6, TP.HCM
Cửa hàng 2: 80 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP.HCM

Trang phục lót